Žane ćeže w Drježdźanach poručenje

póndźela, 08. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Towarstwo Stup dale stara so wuspěšnje wo maćernorěčne kubłanje dźěći

Drježdźany (SN/MiR). Wot spočatka janu­ara skutkuja w dźěćacym dnjowym přebywanišću na Geisingskej w Drježdźanach štyrjo Serbja. Kubłarka Nadja Lebzec ma třoch praktikantow poboku. Hižo dlěje dźěła tam we wobłuku praktikuma dźiwadłowa pedagogowka Teresa Stübnerec. Hakle něšto dnjow zaběra so w zarjadnišću sorabistka Sylvia Berensmeierec z dźěćimi we wobłuku serbskorěčneho kubłanja. Wona chce po móž­nosći cyłe lěto praktiske nazhonjenja w pěstowarni zběrać a tak zwěsćić, hač je powołanje kubłarki za nju perspektiwa. Wjacore měsacy trajacy praktikum wukonja w zarjadnišću tež Syman Šołta.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND