Pjenjezy za Brjazynsku zakładnu šulu „Mato Kosyk“

pjatk, 12. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo wobrubichu swjatočnosć k přepodaću spěchowanskeho přizwolenja Brjazynskej šuli. Foto: Michael Helbig Šulerjo wobrubichu swjatočnosć k přepodaću spěchowanskeho přizwolenja Brjazynskej šuli. Foto: Michael Helbig

We wobłuku wubědźowanja město­woko­lina podpěruje Braniborska wudo­społnjenje šulskeje infrastruktury w Brjazynje w Bórkowskim hamće. Informacija wo přizwolenju spěchowanskich srědkow bu nětko přepodata.

Brjazyn/Gołkojce (SN/MiR). Zakładna šu­la „Mato Kosyk“ w Brjazynje přija srjedu spěchowanski šek w hódnoće nimale 943 000 eurow. Spěchowanske srědki pře­wostaji Europska unija. 250 000 eurow přida zarjad Bórkowy. Tak móža Brjazynskej šuli bórze přitwarić dwuposchodowy dom w hódnoće 1,2 milion eurow. Šek přepo­dała je krajnemu radźe wokrjesa Sprjewja-Nysa Haraldej Altekrügerej (CDU) a direktorce Bórkowskeho zarjada Petrje Krautz ministerka za infrastrukturu a wjesne wuwiće Kathrin Schneider (SPD). Wšitcy w swojich postrownych słowach wobkrućichu, kotru hódnotu ma sylnjenje wsow a zo je rozšěrjenje šulskeho twara krok do praweho směra.

Zakładna šula „Mato Kosyk“, w kotrejž tež delnjoserbšćinu wuwučuja, je in­kluziwne kubłanišćo. Tak změje přitwar zdobom lift, zo bychu so dźěći z handi­capom bjezbarjernje po twarjenju pohibować móhli.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND