Wuhibki za přichodne dźěło

štwórtk, 25. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njeje cyle tak swojorazne, hdyž so holcy raz w mužacym powołanju wuspytaja. Tež wone so do rjemjesła a pozdatnje ćežkeho dźěła hodźa. To je so na wikach „Karrierestart“ minjeny kónc tydźenja w Drježdźanach dosć derje pokazało. Foto: Jan Kral Njeje cyle tak swojorazne, hdyž so holcy raz w mužacym powołanju wuspytaja. Tež wone so do rjemjesła a pozdatnje ćežkeho dźěła hodźa. To je so na wikach „Karrierestart“ minjeny kónc tydźenja w Drježdźanach dosć derje pokazało. Foto: Jan Kral

Wiki „Karrierestart“ dawaja pokiwy za powołansku orientaciju

Postupowaca digitalizacija towaršnosće kaž tež demografiska změna wjedźetej k wobšěrnym změnam tež na dźěłowych wikach. Nowe wobłuki, wosebje w posłužbowym sektorje, nastawaja. To su zdobom nowe žadanja na tam skutkowacych a na powołanja z wosebitymi narokami a zakładami. Pomoc, w tymle wuwiwacym so swěće dźěła a raznje měnjatych powołanjow so orientować, skića powołanske wiki. Jedne z wulkim wu­směrjenjom su Drježdźanske wiki „Karrierestart“, kotrež so mjeztym 20. raz wotměchu.

Přiběrace socialne posłužby

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Jako pjekar móžeš wuspěšny być a dobre dźěło namakać, kotrež će wobohaća a ći wjeselo wobradźa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND