Wuhibki za přichodne dźěło

štwórtk, 25. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njeje cyle tak swojorazne, hdyž so holcy raz w mužacym powołanju wuspytaja. Tež wone so do rjemjesła a pozdatnje ćežkeho dźěła hodźa. To je so na wikach „Karrierestart“ minjeny kónc tydźenja w Drježdźanach dosć derje pokazało. Foto: Jan Kral Njeje cyle tak swojorazne, hdyž so holcy raz w mužacym powołanju wuspytaja. Tež wone so do rjemjesła a pozdatnje ćežkeho dźěła hodźa. To je so na wikach „Karrierestart“ minjeny kónc tydźenja w Drježdźanach dosć derje pokazało. Foto: Jan Kral

Wiki „Karrierestart“ dawaja pokiwy za powołansku orientaciju

Postupowaca digitalizacija towaršnosće kaž tež demografiska změna wjedźetej k wobšěrnym změnam tež na dźěłowych wikach. Nowe wobłuki, wosebje w posłužbowym sektorje, nastawaja. To su zdobom nowe žadanja na tam skutkowacych a na powołanja z wosebitymi narokami a zakładami. Pomoc, w tymle wuwiwacym so swěće dźěła a raznje měnjatych powołanjow so orientować, skića powołanske wiki. Jedne z wulkim wu­směrjenjom su Drježdźanske wiki „Karrierestart“, kotrež so mjeztym 20. raz wotměchu.

Přiběrace socialne posłužby

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Jako pjekar móžeš wuspěšny być a dobre dźěło namakać, kotrež će wobohaća a ći wjeselo wobradźa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND