Na koncepće dale dźěłaja poručenje

štwórtk, 01. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Serbska rěčna šula dóstawa po prěnich nazhonjenjach jasniši raz

Budyšin (SN/MiR). Wothłosowany abo schwaleny koncept za Serbsku rěčnu šulu­ zjawnosći dotal njepředleži. Při­wšěm wšelake gremije na tajkim dźěłaja. Do nich słuša skupina politikarjow a zastojnikow na runinje sakskeho knježerstwa, kotrymž su poboku Budyski Serbski institut, Rěčny centrum WITAJ a Serbske šulske towarstwo. „Prěnjorjadny zaměr projekta je, zo so Serbska rěčna šula institucionalizuje“, rozłožuje zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU), kiž projekt doprědka ćěri, „přirjadować wuwučowanje zajimcow někajkej ludowej uniwersiće, njedosaha.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND