Talenty wotkryć a wuwić

póndźela, 05. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/MiR). Dźesać šulow ze Sakskeje wobdźěla so na iniciatiwje zwjaz­koweho ministerstwa za kubłanje a slědźenje kaž tež zwjazkowych krajow „Leistung macht Schule“. Su to kubłanišća primarneho a sekundarneho schodźenka. Iniciatiwa měri so wosebje na wu­konliwych a potencielnje wukonokmanych šulerjow. Po cyłej Němskej je 300 zakładnych a wyšich šulow kaž tež gymna­zijow zapřijatych. Zwjazk a kraje chcedźa projekt z 125 milionami eurow spěchować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND