Klóšterska zahroda woblubowana

srjeda, 07. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tuchwilu je klóšterska zahroda w Pančicach-Kukowje hišće w „zymskim sparje“. Dawno pak ma CSB tam wotměnjawe zarjadowanja planowane. Foto: Feliks Haza Tuchwilu je klóšterska zahroda w Pančicach-Kukowje hišće w „zymskim sparje“. Dawno pak ma CSB tam wotměnjawe zarjadowanja planowane. Foto: Feliks Haza

K zarjadowanjam zežiwjenskeho a zelowe­ho centruma z wobswětowej a wučbnej zahrodu w klóštrje Marijinej hwězdźe słušeja projektowe dny za šulerjow a seminary.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Tysacy ludźi ze wšěch kónčin Němskeje, mjez nimi tójšto turistow, wopytuja lěto wob lěto w Pančicach-Kukowje klóštersku zahrodu. Za nju a tam wotměwace so zarja­dowanja steji Miłočanski Křesćansko­socialny kubłanski skutk (CSB) na čole. Nimo swójbneho dožiwjenskeho dnja, zahajenja zahrodoweje sezony, klóšterskeho a swójbneho swjedźenja Budyskeho wokrjesa a nic naposledk zahrodo­weje nocy a zeloweje njedźele stej tež nalětni koncert z chórom Lipa a koncert dujerskeje kapały Horjany mnohim kóžde lěto krutej terminaj.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND