Z wjeselom wuknyć poručenje

pjatk, 23. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ wuwučuja serbšćinu po koncepciji 2plus. 51 z 283 šulerjow so tam na wučbje serbšćiny wobdźěla. Zuzana Rječelina wuwučuje mjez druhim dźesać šulerjow z rjadownje 5 A w serbskej rěči. Na kubłanišću prócuja so wo žiwe posrědkowanje rěče.  Foto: Andreas Kirschke Na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ wuwučuja serbšćinu po koncepciji 2plus. 51 z 283 šulerjow so tam na wučbje serbšćiny wobdźěla. Zuzana Rječelina wuwučuje mjez druhim dźesać šulerjow z rjadownje 5 A w serbskej rěči. Na kubłanišću prócuja so wo žiwe posrědkowanje rěče. Foto: Andreas Kirschke

Wyša šula Kulow chce šulerjow-jednotliwcow za serbšćinu zmužić

Kulow (AK/SN). Serbšćina ma na Kulowskej Wyšej šuli Korla Awgust Kocor wulku hódnotu. „51 z 283 šulerjow dźensa pola nas serbšćinu po koncepće 2plus wuknje. W 5. lětniku su to sydomnaćo, w šestym štyrjo, w sedmym tuchwilu 14, we wosmym štyrjo, w 9. lětniku dźewjećo a w dźesatym třo šulerjo. Za Kulow smy takrjec derje nastajeni“, rozłožuje šulska nawodnica Ines Lešowa. Wona podawa serbšćinu wot 8. do 10. lětnika. Sabina Młodźinkowa z Ćiska a maćernorěčna Serbowka Zuzana Rječelina z Kulowca wuwučujetej wot 5. do 7. lětnika. Pia Miklowa podawa předmjet wuměłske kubłanje w serbskej rěči. Marcel Rjelka je zamołwity za předmjet geografija w serbskej rěči. W jednotliwych modulach – to rěka ze za­přijećemi a sadami – zapřijimaja rěč w předmjetach informatika, technika-kompjuter, biologija a stawizny.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND