Motiwacija njech dale wostanje

srjeda, 07. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Rěč, kotruž njejsy wuknył, rozumić a nałožować – to je zakładny nadawk za šulerjow, kotřiž wobdźěleja so kóžde druhe lěto na  sakskej  Slawiniadźe. Mjez lětušimi wobdźělnikami w Budyšinje bě šuler Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja  Grólmusec“ Levi Swodenk (2. wotlěwa).  Foto: Carmen Schumann Rěč, kotruž njejsy wuknył, rozumić a nałožować – to je zakładny nadawk za šulerjow, kotřiž wobdźěleja so kóžde druhe lěto na sakskej Slawiniadźe. Mjez lětušimi wobdźělnikami w Budyšinje bě šuler Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Levi Swodenk (2. wotlěwa). Foto: Carmen Schumann

Žiwa serbskosć na wobdźělnikow šulerskeho seminara skutkowała

Budyšin (jž/SN/MiR). Šulerka Budyskeho Serbskeho gymnazija Sonja Rajzik bě w skupinje serbšćinarjow na lětušej 3. sakskej Slawiniadźe. Za gymnaziastku ze słowjanskorěčnymi korjenjemi njebě ćežko nadawki spjelnić. Teamowe wubědźowanje je wona z rušćinarjom, čěšćinarjom a pólšćinarjom jako třeća najlěpša skupina wotzamknyła. Swoje rěčne dokonjanosće dopokaza tež na zakónčacym zarjadowanju šulerskeho seminara, jako słowakski rejwanski pedagoga Jan Kozelnický wobdźělnikow pohonjowaše, słowjansku rěč dale wuknyć. Sonja hnydom wědźeše, zo wón słowakšćinu wužiwa. „Wjeselu so, zo wuknjeće znajmjeńša jednu słowjansku rěč a zo so za dalše ­zajimujeće. Dopokaz toho je, zo sće sej sem do stolicy Serbow dojěli. Nětko rěčće a njebojće so, tež hdyž njeje kóžde słowo prawe. Sym sej wěsty, zo sće tu nowych přećelow, z podobnymi rěčnymi zajimami namakali“, Jan Kozelnický rjekny.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Rušćinarce Sophia Foris a Jette Suder (wotlěwa) Foto: Jamila Žurec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND