Kóžda kročel strowoće tyje

štwórtk, 08. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo 4. lětnika Serbskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor pokazuja swoje wosebite naručnicy, kotrež kročele liča. Z nimi wobdźěleja so wot 1. měrca hač do kónca šulskeho lěta na pro jekće z mjenom step, wobstatkom programa cho robneje kasy DAK za šule „fit za přichod“.  Foto: Werner Müller Šulerjo 4. lětnika Serbskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor pokazuja swoje wosebite naručnicy, kotrež kročele liča. Z nimi wobdźěleja so wot 1. měrca hač do kónca šulskeho lěta na pro jekće z mjenom step, wobstatkom programa cho robneje kasy DAK za šule „fit za přichod“. Foto: Werner Müller

Radwor (SN/BŠe). Zo so dźensa wjele dźěći a młodostnych přemało pohibuje a sportuje, je dale a wjetši problem, wšako wuwiwaca so technika młodu generaciju jara wabi. To je tež chorobna kasa DAK spóznała a program za šule z mjenom „fit for future – fit za přichod“ wuwiła. Na nim wobdźěla so mjez druhim Ra­dworska Serbska zakładna šula „Dr. Marja Grólmusec“. „Chorobna kasa je nas narěčała a nam material poskićiła“, wuswětla wučerka Andrea Stübnerowa, kotraž je za přewjedźenje tři lěta trajaceho programa na Radworskim kubłanišću zamołwita.

Spočatk šulskeho lěta wjeselachu so šulerjo tam hižo nad sudobjom, połnym hrajkow za wonka a nutřka, kotrež maja pohibowanje w přestawkach animěrować. Wot 1. měrca maja dźěći 4. lětnika nětko wšědnje wosebity rjećazk wokoło ruki, a tón kročele liči. Projektny dźěl fit za přichod mjenuje so step, kročel. Za strowe wuwiće dźěći je dźě kóžda kročel wažna, su sej strowotniscy fachowcy přezjedni. Dźěći měli 12 000 kročelow na dźeń docpěć, poruča tohorunja zwjazkowe ministerstwo za strowotnistwo. Młoda generacija měła so motiwować, štož projekt step zmóžnja.

Wšědnje tuž Radworscy šulerjo swój rjećazk nětko noša, a starši jim hladajo na wučitanje kročelow z pomocu kompjutera pomhaja. Hač do poslednjeho tydźe­nja před lětnymi prózdninami słušeja naručnicy k wšědnemu dnjej dźěći. Tuchwilu su wone jara euforiske a motiwowane. Hač to dołhodobnje wostanu, wuslědki potom pokazaja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND