Ličby swědča wo wulkich změnach

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyša nawodnica Žylowskeje pěstowarnje „Mato Rizo“ Margitta Altkrügerowa (srjedźa) je wužiła na swjedźenju k 20ćinam modeloweho projekta Witaj składnosć za rozmołwu z koleginami. Fachowej partnerce běštej jej mnohe lěta Jadwiga Wejšina (naprawo) a Klawdia Šewelisowa (nalěwo).  Foto: Michael Helbig Něhdyša nawodnica Žylowskeje pěstowarnje „Mato Rizo“ Margitta Altkrügerowa (srjedźa) je wužiła na swjedźenju k 20ćinam modeloweho projekta Witaj składnosć za rozmołwu z koleginami. Fachowej partnerce běštej jej mnohe lěta Jadwiga Wejšina (naprawo) a Klawdia Šewelisowa (nalěwo). Foto: Michael Helbig

Choćebuz (SN/MiR). Składnostnje 20lětneho wobstaća modela Witaj je Serbske šulske towarstwo wudało 222stronsku dokumentaciju. Ta swědči wo rozrosće Witaj-hibanja, ale potwjerdźa tež změny.

Po cyłej Sakskej bě loni w oktobru w cyłku 107 pěstowarskich skupin, w kotrychž po modelu Witaj dźěłaja. To je 25 wjace hač hišće w lěće 2010.

Serbske šulske towarstwo ma jako nošer sydom kubłanišćow w swojej zamołwitosći. Tři z nich, w Hornjej Łužicy, su serbske, tamnej stej Witaj-pěstowarni. Dalšej Witaj-kubłanišći w nošerstwje SŠT stej w Choćebuzu. We wšitkich nałožuja princip dospołneje imersije. W Sakskej je dalšich nošerjow, kotřiž nałožuja model Witaj w swojich dźěćacych dnjowych přebywanišćach, a to we Witaj-skupinach. Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) Miłoćicy stara so wo wosom kubłanišćow, Dźěłaćerski dobroćelski skutk Kamjenc a Budyšin wo pjeć a Ludowa solidarita wo jedne tajke, hdźež Witaj rólu hraje. Dalši nošerjo su Kulowska a Ra­dworska katolska wosada, Budyski krajnoradny zarjad, gmejny Hodźij, Halštrowska Hola, Worklecy, Sprjewiny Doł, Slepo kaž tež Trjebin.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND