Přidružnik-wučer so stać

pjatk, 16. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Sakska pyta za wučerjemi, tuchwilu po tysacach. Za jednu móžnosć swobodny stat ma přistajić přidružnikow. Štyri hač do pjeć lět maksimalnje tomu hišće tak budźe. Potom budu wiki z wučerskim personalom nasyćene hač na wěste předmjety, kaž přirodowědne.

Budyšin (SN/MiR). To rozłoži wčera popołdnju koordinatorka Budyskeje wonožki Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) Monika de Boer. Wosebje prašani su přidružnicy za zakładne, wyše a spěchowanske šule. We wobłuku gymnazijow a powołanskich šulow je potrjeba w dalokej měrje kryta. Fachowča dale rjekny: „Štóž ma znajomosće serbšćiny, je wosebje požadany. W šulach ze serbskorěčnym poskitkom je potrjeba wučerjow wosebje wulka.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND