Serbska rěčna šula móhła so stać z instituciju

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) je iniciator projekta Serbska rěčna šula (SRŠ). Hižo wjacore lěta so wón intensiwnje za to zasadźa zdobywać wučerjow, kotřiž chcyli na serbskich a serbšćinu podawacych šulach w serbskej rěči wuwučować. Njedostatk při nawabjenju tajkich wučerjow je jeho k tomu nuzował wuwić naprawu. Jako projekt z perspek­tiwu widźi wón SRŠ. „Projekt wuchadźa z analyzy ličbow. 2012 zwěsćich, zo změjemy přichodne lěta masiwny wotchad wučerjow na wuměnk. Na uniwersitach dotal dosć wučerjow njewukubłuja. Tuž dyrbimy jednać“, rozłožuje Marko Šiman. Nastała je ideja wo Serbskej rěčnej šuli, kotraž kwalifikuje wukubłanych wučerjow z tu- a wukraja. Za to je sej wón partnerow pytał, Serbski institut, Serbske šulske towarstwo, Rěčny centrum WITAJ a Budyski wotrjad Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB). Tam tuchwilu wjacore wučerki serbšćinu wuknu. Za někotre z nich je to wožiwjenje rěčnych znajomosćow, za dalše pak nowosć. Z kursom chcedźa wone docpěć, zo móža pozdźišo wšitke w serbskej rěči wuwučować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND