Serbsku rěč digitalnje wuknyć poručenje

srjeda, 28. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W prawopisu a gramatice zwučować

Budyšin (SN/MiR). Internetna wučbnica „Serbsce DIGITALNJE krok po kroku wu­knyć – prawopis a gramatiku“ je hotowa. Sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ, předewšěm projektowej koordinatorce Jadwiga Dyrlichowa a Julija Jankowscyna, su z mnohimi partnerami, mjez druhim ze Załožbu za serbski lud, Serbskim institutom a agenturu za młode me­dije KIDS interactive, dlěje hač dwě lěće­ na njej dźěłali. Předchadźaca knježerstwowa koalicija CDU a SPD w Sakskej bě dojednała, zo ma so digitalny srědk za nawuknjenje serbšćiny a wukmanjenje w rěči wuwiwać. Wobstajnje su temu po tym mjez druhim we wodźenskej skupinje pola kultusa dale wobjednawali.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND