„Krok po kroku“ ze sakskej politiku

srjeda, 04. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny centrum WITAJ je předstajił wučbnicu „Serbsce DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawopis a grama­tiku“. Na prezentaciju minjeny štwórtk w Drježdźanskej statnej kencliji bě wulka syła zajimcow přichwatała.

Drježdźany (SN/MiR). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) bě sej tón dźeń poměrnje spontanje chwile wzał. Wón chcyše do oficialneje prezentacije nadrobnosće wo digitalnej wučbnicy a wo idejach jeje dalewuwića zhonić. Tak informowachu jeho mjez druhim nawodnica Rěčneho centrum WITAJ dr. Beata Brězanowa kaž tež jednaćel předewzaća KIDS interactive Daniel Broch­witz wo stawje wuwića a dalšim postupowanju digitalneje wučbnicy „Serbsce DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawo­pis a gramatiku“. Na prezentaciji samej njemóžeše Kretschmer druhich terminow dla pódla być.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND