Šulerjo tójšto nastupajo wodu zhonili

pjatk, 25. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Elisa Žurec, Milenka Šibšikec a Jadwiga Pěčkec (wotlěwa) wobhladuja sej kultury bakterijow. Proby su z předmjetow wšědneho žiwjenja, na přikład telefona. Zo njebychmy schorjeli, je tuž wažne sej časćišo ruce myć a nastroje, kotrež přimamy, prawidłownje čisćić. Foto: Bianka Šeferowa Elisa Žurec, Milenka Šibšikec a Jadwiga Pěčkec (wotlěwa) wobhladuja sej kultury bakterijow. Proby su z předmjetow wšědneho žiwjenja, na přikład telefona. Zo njebychmy schorjeli, je tuž wažne sej časćišo ruce myć a nastroje, kotrež přimamy, prawidłownje čisćić. Foto: Bianka Šeferowa

Radwor (SN/BŠe). Woda je najdrohotniša surowizna cyłeho swěta a bjez njeje njemóža ludźo eksistować. Wo tym zhonichu minjene tři dny chowancy Radworskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“. Pod hesłom „woda je žiwjenje“ přewjedźechu tam předmjety přesahowacu wučbu. „W sporće, němčinje, wěcnej wučbje kaž tež w matematice bě woda tema“, rozkładźe nawodnica kubłanišća Angela Rynčowa. Hižo spočatk šulskeho lěta běchu šulerjo wšelake temy za projektne dny namjetowali. Nazymu zaběrachu so ze srjedźowěkom. Ćopłemu počasej hodźace so hesło woda bě potajkim nětko na rjedźe.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND