Čitać a sej w nocy Budyšin zbližić

póndźela, 11. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). 18 šulerjow 3. a 4. lětnika měješe w nocy wot pjatka na sobotu wosebite dožiwjenje w Budyšinje. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Rěčny centrum WITAJ stej mjeztym 12. króć na či­tansku nóc do Dźiwadła na hrodźe přeprosyłoj. Wabić za projekt je lědma trěbne. Rěčny centrum WITAJ posrědkuje kóžde lěto flajer šulskim nawodam, wučerjo šulerjow informuja a starši swoje dźěći přizjewja. Městna su požadane, tak zo maja čakansku lisćinu.

Dźěći ze wšitkich serbskich zakładnych šulow, z Worklec, Ralbic, Radworja, Pančic-Kukowa, Chrósćic a Budyšina běchu so za čitansku nóc přizjewili, kotraž lubješe wosebite dožiwjenja. Pjatk na­wječor so we wobłuku z hrami mjez sobu zeznachu a připrawichu sej button ze swo­jim mjenom. Po wječeri wuslě­dźichu cyłe dźiwadło, wot pincy hač pod łubju, wobhladachu sej klankowy fundus, probowe rumnosće kaž tež wulke a małe jewišćo. Po tym dožiwichu probu kónčneho wobraza lětušeho lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Na to pak čitachu kóždy a kóžda wurězki­ ze serbskeje knihi wšitkim tamnym wobdźělnikam projekta.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND