Pokažće swoju šulsku tobołu a swoje črije

srjeda, 18. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Luis, tule na zahrodźe swojeje Wojerowskeje pěstowarnje, je sej hižo šulsku tobołu wupytał, kotraž tež jeho chribjet derje škita, a wjeseli so nětko na šulski zastup. Silke Richter Luis, tule na zahrodźe swojeje Wojerowskeje pěstowarnje, je sej hižo šulsku tobołu wupytał, kotraž tež jeho chribjet derje škita, a wjeseli so nětko na šulski zastup. Silke Richter

Tež hdyž su runje lětnje – abo tež wulke – prózdniny, čas so spěšnje minje a přichodne šulske lěto steji před durjemi. Mnohim staršim je kup porjadneje šulske­je toboły jara wažna naležnosć, předewšěm, zo njebychu jich dźěći staro­sće z chribjetom dóstali. Jenož porjad­na toboła pak njedosaha móžnym ćežam z chribjetom zadźěwać. To znajmjeńša měni fyzioterapeutka Katja Hellriegel z Wojerec, kotraž ma staršim, dźědam a wowkam pomocli­we po­kiwy za strowe wuwiće ćěła jich dźěći a wnučkow. Silke Richter je so z Katju Hellriegel rozmołwjała.

Što po swojich nazhonjenjach z wulkej starosću wobkedźbujeće?

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Na zakładźe wotběhanja póduše na tymle čriju je jasnje widźeć, zo dźěćo hižo nětko špatnje běha, štož móhło pozdźišo k ćežam wjesć.
dalši wobraz (2) Hdyž črije kupuja, měli starši na to dźiwać, zo móža nutřkownu póduš won brać. Tak hodźi so najlěpje zwěsćić, hač črij tež woprawdźe prawje sedźi.
dalši wobraz (3) Fyzioterapeutka Katja Hellriegel z Wo jerec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND