Nikoho njewuzamknyć poručenje

štwórtk, 19. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
54 serbskich dźěći a młodostnych přebywa tuchwilu w rěčnym lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendri checach. Dyrdomdejske a zabawne dny jim zmóžnjeja swójske zajimy pěstować, přisporjeja pak wosebje jich zasadźenje za zhromad nosć a myslenje w teamje.  Foto: SN/Maćij Bulank 54 serbskich dźěći a młodostnych přebywa tuchwilu w rěčnym lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendri checach. Dyrdomdejske a zabawne dny jim zmóžnjeja swójske zajimy pěstować, přisporjeja pak wosebje jich zasadźenje za zhromad nosć a myslenje w teamje. Foto: SN/Maćij Bulank

Prózdninske lěhwo Serbskeho šulskeho towarstwa wospjet požadane

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Spočatnje, to rěka w pózdnim nalěću, knježeše w nawodnistwje Serbskeho šulskeho towarstwa njewěstosć, hač změja tónraz kaž wšitke dotalne lěta tak wulku ličbu zajimcow za lětnje rěčne lěhwo SŠT. Wšako­ bě so wjele dźěći a młodostnych přizjewiło za jězbu kónc julija do Roma, hdźež so na putnikowanju ministrantow wobdźěla. Dwójny poskitk pak by někotryžkuli swójbny budget nastupajo po­ćežował. Přiwšěm je so znowa 54 šulerjow na poskitk SŠT do wočerstwjenišća „Querxenland“ we Wodowych Hendrichec podało. Wot minjeneje soboty hač do přichodneje póndźele dožiwjeja woni tam dyrdomdejski čas. Wobdźělnicy su šulerjo 3. do 9. lětnika z mnohich serbskich zakładnych a wyšich šulow kaž tež Serbskeho gymnazija. Wosebje wjele přizjewjenjow mějachu lětsa z Budyskeje kónčiny, mjez druhim z Radworja. Přijěli su prózdninarjo, mjez kotrymiž je 28 holcow a 26 hólcow, tež z Chrósćic, Worklec, Ralbic, ze Šunowa a samo z Drježdźan.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND