Američan stipendij přewostajił poručenje

pjatk, 20. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo dalšich štyrjoch wučerjow wuwučuje Štefan Paška (srjedźa) wobdźělnikow lětušeho lětnjeho kursa za serbsku rěč a kulturu. Mjez nimi su zajimcy z wjacorych słowjanskich krajow. Do programa słušeja dopołdniša wučba, přednoški, konwersaciske zwučowanja, popołdniša zaběra kaž tež zabawne wječorki a ekskursije.  Foto: Maćij Bulank Nimo dalšich štyrjoch wučerjow wuwučuje Štefan Paška (srjedźa) wobdźělnikow lětušeho lětnjeho kursa za serbsku rěč a kulturu. Mjez nimi su zajimcy z wjacorych słowjanskich krajow. Do programa słušeja dopołdniša wučba, přednoški, konwersaciske zwučowanja, popołdniša zaběra kaž tež zabawne wječorki a ekskursije. Foto: Maćij Bulank

Mjezynarodny lětni kurs za serbsku rěč a kulturu z wjace zajimcami

Budyšin (SN/MiR). Lětuši mjezynarodny lětni kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta ma 45 wobdźělnikow. Wo­ni pochadźeja z dwanaće krajow swěta. Po skupinje Němcow je ta Čechow druha najsylniša. Najdlěši přijězd mě­jachu třo kursisća z USA. Mjez wě­domostnikami, studentami a dalšimi zajim­cami staj tež Japanjan z Finskeje a w Francoskej bydlacy Kanadźan. Mjez dalšimi zastupjenymi krajemi su Awstriska, Serbiska, Słowjenska a Ukraina.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND