Na wuslědki čakać poručenje

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Na jednym boku steji próstwa, na druhim z njej zwjazane prašenja. Tak hodźała so najlěpje wopisać situacija, kotruž chce zamołwity za serbske šule pola Sakskeho krajneho zarjada za šule a kubłanje (LaSuB) Bosćij Handrik zmištrować. Na wólnym zarjadowanju we wobłuku lětušeje lětnjeje šule za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta rozłoži wón 15 zajimcam z tu- a wukraja, kotre móžnosće wobsteja w Sakskej so z wučerjom stać. Wjackróć wón rjekny: „Trjebamy wučerjow, wosebje w našich zakładnych a wyšich serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulach. Nas by jara zwjeseliło, by-li so něchtó z was za to rozsudźił, jako wučer na tychle kubłanišćach skutkować.“ Wosebje požadani za tele dźěło su zajimcy ze susodneju krajow, z Čěskeje a Pólskeje, ale tež z dalšich słowjanskich kónčin – bliskosće serbšćiny a druhich słowjanskich rěčow dla. Dobre wuměnjenje je zdobom, maja-li zajimcy znajomosće němčiny, w kotrejž móhli spočatnje wuwučować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND