Płody jim „do huby rostu“

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Titus Hrjehor, Maksimilian Paška a Silvio Rinka (wotlěwa) w šulskej zahrodźe.  Foto: Milenka Rječcyna Titus Hrjehor, Maksimilian Paška a Silvio Rinka (wotlěwa) w šulskej zahrodźe. Foto: Milenka Rječcyna

Zahroda Radworskeje serbskeje wyšeje šule je woprawdźita zelena oaza

Radworska wyša šula „Dr. Marja Gról­musec“ ma wosebje powabliwu šulsku zahrodu. Tam so wot zažneho nalěća wšitko zeleni, a hač do nazymy žněja šulerjo z wulkej radosću to, štož je pod jich wušiknymi rukami narostło a zrawiło.

Zelena oaza njeje něhdźe na kromje terena kubłanišća, ale je wosrjedź šul­ske­ho twarjenja zaměstnjena. W Radworju njejsu sej městnosć dźěći zakładneje šule jako šulsku zahrodku wotkryli, za­běrace so z temu we wobłuku wěcneje wučby. Ně, su to dźewjatkarjo a dźesat­karjo, kotřiž so wo zahrodku staraja. Ći młódši z nich sad a zeleninu sadźeja a plahuja. A ći starši z wotchadneho 10. lětnika smědźa sej tam wšědnje přestawki popřeć. Dobra duša projekta je Monika Naglo­wa, wučerka matematiki a geografije. „Zajimuju so za zahrodu a posrěd­ku­ju šulerjam rady dobry poměr k při­ro­dźe“, wona měni. W lěće 2012 bě so wšitko započało. Te­hdyši „wulcy“ běchu so na 48hodźinskej akciji wobdźělili a sej teren wosrjedź kubła­nišća wotkryli. Pomhał je jim při tym Radworčan Ludwig Sachsa, kiž ma takrjec „zeleny palc“.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Wučerka Monika Naglowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND