Najmodernišo wuhotowane labory přepodate

wutora, 11. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskej akademiji wobhonichu so mjez druhim dr. Eva-Maria Stange, Marko Šiman a Matthias Haß (wotlěwa) wo nowych laborach.  Foto: Carmen Schumann W Budyskej akademiji wobhonichu so mjez druhim dr. Eva-Maria Stange, Marko Šiman a Matthias Haß (wotlěwa) wo nowych laborach. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (SN/bn). „Wuspěšne stejnišćo wědomosće je spomóžne za město a wokolinu. Dźakuju so wšitkim, kotřiž su twar zmóžnili, koncipowali a zwoprawdźili“, witaše nawoda Budyskeje wotnožki statneho zawoda za imobilije a twarski management Norbert Seibt přitomnych na wčerawše přepodaće noweho labo­roweho kompleksa statneje studijneje akademije (BA) sprjewineho města.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND