„Njeboju so ideje zwoprawdźeć“

srjeda, 12. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Diana Karbo wa  Foto:  Milenka Rječcyna Diana Karbo wa Foto: Milenka Rječcyna

Diana Karbowa ze Swinjarnje ma wulki organizaciski talent. W jeje móličkim běrowje často telefon klinka a mnozy pola njeje wo radu proša abo jej informacije dawaja. Lědma štó chcył wěrić, zo je wona tu praktikantka. „Njeboju so być iniciator za to, ideje a projekty zwoprawdźeć“, 39lětna Serbowka rozłožuje.

A nastajenje Swinjarčanki wě sej jeje partner za powołansku praksu we wobłuku dualneho studija wažić. We Wojerowskim Dźěłaćerskim dobroćelstwowym skutku (AWO) Łužica wona jako studentka Budyskeje statneje studijneje akademije wuspěšnje dźěła a chce studij w oktobrje zakónčić. Potom budźe zawodna hospodarka we wobłuku financneho managementa. Tež swoje přichodne dźěłowe městno hižo ma – jako při­stajena AWO we Wojerecach.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND