Demokratiju móžeš wuknyć

wutora, 25. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Patronka Němskeje załožby za dźěći a młodźinu (DKJS) Elke Büdenbender (4. wotlěwa) je wčera w Budyšinje we wobłuku cyło zwjazkoweje iniciatiwy „Openion – kubłanje za sylnu demokratiju“ wo wotpowědnych sakskich aktiwitach zhoniła. W Serbskim muzeju  zetka wona tež regionalnych akterow a je so z nimi wo tym rozmołwjała, što je trjeba, zo bychu młodostni w swojej  domiznje wostali, wosebje ći, kotřiž bydla na wsach.  Foto: SN/Hanka Šěnec Patronka Němskeje załožby za dźěći a młodźinu (DKJS) Elke Büdenbender (4. wotlěwa) je wčera w Budyšinje we wobłuku cyło zwjazkoweje iniciatiwy „Openion – kubłanje za sylnu demokratiju“ wo wotpowědnych sakskich aktiwitach zhoniła. W Serbskim muzeju zetka wona tež regionalnych akterow a je so z nimi wo tym rozmołwjała, što je trjeba, zo bychu młodostni w swojej domiznje wostali, wosebje ći, kotřiž bydla na wsach. Foto: SN/Hanka Šěnec

Elke Büdenbender angažement dźěći a młodostnych hódnoćiła

Budyšin (SN/MiR). We wobłuku cyło­zwjazkoweje iniciatiwy „Openion – kubłanje za sylnu demokratiju“ pytaja po cyłej Sakskej 16 tandemow ze šulow ­a zwonkašulskich partnerow za pućemi sobuskutkowanja. Elke Büdenbender, mandźelska zwjazkoweho prezidenta Němskeje Franka-Waltera Steinmeiera, ma to dalšim zwjazkowym krajam za přikład. Patronka Němskeje załožby za dźěći a młodźinu (DKJS) je wčera w Budyšinje zhromadnje z Annett Hofmann, partnerku sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) kaž tež do toho hižo we Wopakej zastupjerjow angažowanych iniciatiwow za demokratiju w Sakskej zetkała. Wone přewjedźechu swoje 2. sakske zetkanje projektowych zwjazkow. We Wopakej předstajichu šulerjo zakładneje šule „Willi Hennig“ plany za nowowuhotowanje šulskeho dwora, kotrež su we wobłuku projekta „Demokratija do rukow dźěći“ w dźěłarničce ze sobušulerjemi wuwili. Potom přebywaše „First lady“ Němskeje w Budyskim Serbskim muzeju.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND