Młody ratar eksperimentuje na polach swójby ze soju

srjeda, 26. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Młody ratar Roman Wjesela pruwuje na swojim polu sojowe rostliny. Mjez Dobrošicami a Jaseńcu je sej pola za wosebity eksperiment  připrawił. Korjenje soje, kotruž tam plahuje, maja formu małych kulkow. Na korjenjach soje su žiwe mnohe bakterije , kotrež dusyk wjazaja.  Foto: Damian Dyrlich Młody ratar Roman Wjesela pruwuje na swojim polu sojowe rostliny. Mjez Dobrošicami a Jaseńcu je sej pola za wosebity eksperiment připrawił. Korjenje soje, kotruž tam plahuje, maja formu małych kulkow. Na korjenjach soje su žiwe mnohe bakterije , kotrež dusyk wjazaja. Foto: Damian Dyrlich

Za swoje masterske dźěło sej Roman Wjesela z Chrósćic wjele zwaži

Schowany za wysokimi kukuricowymi rostlinami čapa młody muž na polu. Mjez Jaseńcu a Dobrošicami je sej 22lětny student ratarstwa na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće Roman Wjesela pospytne polo připrawił. Za swoje zakónčace masterske dźěło klětu je sej zajimawu temu wupytał. „Hladajo na změnu klimy w Europje, wosebje na mjenje spadkow w lěću, sym so rozsudźił z jara mnohostronskej rostlinu soju eksperimentować“ wón powěda. „Tak wjaza soja podobnje, kaž tamne družiny łušćinowych płodow, kaž hroch abo domjace buny, dusyk w pódźe a tak jeje płódnosć powjetša.“ Tole stawa so z tak mjenowanej symbiozu rostliny z bakteriju. Na korjenju sydlaca bakterija wjaza za rostlinu trěbny dusyk w zemi a ju tak hnoji. Na tamnej stronje rostlina bakteriju z mineralijemi a cokorami zastaruje, z čehož wobě profitujetej. Dokelž pak bakterija wjele wjace dusyka w zemi wjaza, hač soja sama přetrjebuje, njetrjeba so naslědna kultura tak sylnje hnojić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND