Kita husličkarja wožiwili

štwórtk, 18. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hrajerjo NSLDź Andreas Larraß, Anna Gabrysz a Moritz Trauzettel kaž tež hudźbnik SLA Jozef Farkaš (wotlěwa) skutkuja sobu w aktualnej klankodźiwadłowej inscenaciji „Kito  husličkar“. Foto: Miroslaw Nowotny Hrajerjo NSLDź Andreas Larraß, Anna Gabrysz a Moritz Trauzettel kaž tež hudźbnik SLA Jozef Farkaš (wotlěwa) skutkuja sobu w aktualnej klankodźiwadłowej inscenaciji „Kito husličkar“. Foto: Miroslaw Nowotny

Wulkotna premjera z překwapjacymi idejemi za serbskeho klasikarja

Za mnje najrjeńšo je, widźeć napjatosć młodych přihladowarjow na klankodźiwadłowych předstajenjach. Woči přeradźa jich wćipnosć. Woni chcedźa wědźeć, što so na jewišću stawa – a to hnydom a spěšnje. A njetraje dołho, zo su do jednanja dospołnje zanurjeni.

Tak bě tomu tež zańdźenu njedźelu popołdnju w Budyskim Dźiwadle na hrodźe, byrnjež skerje dorosćeni rynki stólcow pjelnili. Tam knježeštej bjesada mjez wulkimi a pišpot mjez małymi wopy­to­warjemi. Premjera inscenacije „Kito husličkar“ bě tak wabjaca, zo běše mała žurla­ na prěnim poschodźe hrajnišća hač na poslednje městno wobsadźena.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND