Na wopyće była

póndźela, 19. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/MiR). Choćebuska decernentka za młodźinu, kulturu a socialne Maren Dieckmann wopyta zašły tydźeń serbske kubłanske institucije města Choćebuza. Přewodźała je ju zamołwita za serbske naležnosće města Ana Kosacojc-Kozelowa. Wopyt wjedźeše jej do Witaj-pěstowarnje „Mato Rizo“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa. Dale stej byłoj w zakładnej šuli „Lutki“ a we Witaj-horće „Wjewjerčka“ kaž tež w Delnjoserbskim gymnaziju.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND