Praktikowana wučba wopytowarjow zajimowała

štwórtk, 22. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Přirodowědny kabinet je na dnju wotewrjenych duri w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje Budyšin wosebje wulki zajim zbudźił.  Foto: SN/Hanka Šěnec Přirodowědny kabinet je na dnju wotewrjenych duri w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje Budyšin wosebje wulki zajim zbudźił. Foto: SN/Hanka Šěnec

Nawodnistwje Serbskeje wyšeje šule a Serbskeho gymnazija Budyšin běštej dlěšodobnje na dźeń wote­wrjenych duri­ wabiłoj. Wutoru nětko radowachu so tam nad mnohimi zajimcami ze serbskich­, serbšćinu wuwučowacych kaž tež němskich šulow.

Budyšin (SN/MiR). Hesło popołdnišeho poskitka rěkaše „Towaršnowěda“, kotrež móžachu sej wopytowarjo na šěrokej runinje zbližić. Zapřijałoj běštej kubłanišći předmjety technika, geografija, stawizny, towaršnowěda kaž tež wšelake rěče.

Na Serbskej wyšej šuli stej nawodnica Borbora Krječmarjowa a wučerka za integraciju Anja Hübner staršich informo­wałoj, na kotre wašnje šulerjo najlěpšu podpěru dóstawaja. „Při tym zwěsćamy, zo docpěwaja integraciscy šulerjo samsne wukony kaž wšitcy druzy“, doda Borbora Krječmarjowa. „To drje w prěnim rjedźe zadźiwa, rěči pak za wuspěch pola nas nałožowaneho­ wuwučowanskeho mo­dela.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND