Wulka próca so wudaniła

póndźela, 03. decembera 2018
artikl hódnoćić
(1 )
Swoju samozhotowjenu pisanu adwentnu pychu su šulerjo Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ sobotu a njedźelu na dohodownych wikach předawali.  Foto: Bosćij Handrik Swoju samozhotowjenu pisanu adwentnu pychu su šulerjo Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ sobotu a njedźelu na dohodownych wikach předawali. Foto: Bosćij Handrik

Tójšto ludźi adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“ wopytało

Radwor (SN/BŠe). Zo słušeja dohodowne wiki w Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ mjeztym k wjerškam adwentneho časa, je so wčera a zawčerawšim zaso zas wobkrućiło. Na woběmaj dnjomaj bě tamniša „Slavia“ kopata połna ludźi. Cyły tydźeń běchu šulerjo zarjadowanje přihotowali, a kaž nawodnica kubłanišća Hilža Štilerowa wuzběhny, z wjele kreatiwitu a z wulkej disciplinu adwentnu pychu, paslenki a chłóšćenki přihotowali. A próca je so wudaniła. Nimale cyła zhotowjena adwentna dekoracija – wěncy z hałžkami abo hablemi, słomjane hwězdy, wudźěłki z drjewa abo hliny – bě njedźelu popołdnju wupředata.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND