Skutkownje z kooperacijemi poručenje

pjatk, 28. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłanišćo ABC planuje tež klětu zajimawe projekty

Choćebuz (SN/MiR). Sobudźěłaćerjo Dźěłanišća za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) su lětsa wobdźěłali ramikowy plan za delnjoserbšćinu za sekundarny schodźenk II, to rěka za šulerjow 11. a 12. lětnika. Wo tym běchu do toho dosć dołho diskutowali.

Tuchwilu dźěłaja na dwurěčnych wuswědčenjach za 1. do 4. lětnik, kotrež měli w serbskim sydlenskim rumje płaćić. To su kompetencne dopokazy za wšitke předmjety, tež za serbšćinu, kotrež so na dokumenće prěni króć ze słownym posudkom jewja. Wučer wupjelnja za to digitalny dokument, a šuler dóstanje posudki jako wuswědčenje. Na te wašnje jewi so serbšćina nětko we wuswědčenju, po žadanjach serbskeho zakonja w Braniborskej. 1. do 4. lětnik je dozhotowjeny. „Nětko čaka wuswědčenje za 1. a 2. lětnik na přizwolenje ze stron braniborskeho ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport. „Nadźijamy so, zo dóstanu je wučerki a wučerjo najpozdźišo k zakónčenju tohole šulskeho lěta“, rozłožuje nawodnica ABC dr. Christiana Piniekowa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND