„Skutkowanje jara spomóžne“ poručenje

štwórtk, 10. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Chowancy dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Chróšćan kołć“ – někotre běchu narodnu drastu woblečene – witachu wčera dopoł dnja generalnu konsulku Čěskeje republiki w Sakskej dr. Markétu Meissnerovu po słowjanskim wašnju z chlěbom a selu do pěstowarnje. Na Serbskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ móžeše konsulka wučbu čěšćiny dožiwić.  Foto: SN/Hanka Šěnec Chowancy dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Chróšćan kołć“ – někotre běchu narodnu drastu woblečene – witachu wčera dopoł dnja generalnu konsulku Čěskeje republiki w Sakskej dr. Markétu Meissnerovu po słowjanskim wašnju z chlěbom a selu do pěstowarnje. Na Serbskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ móžeše konsulka wučbu čěšćiny dožiwić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Generalna konsulka Čěskeje republiki dr. Meissnerová Łužicu wopytała

Chrósćicy (SN/MiR). Generalna konsulka Čěskeje republiki w Sakskej dr. Markéta Meissnerová wopyta wčera dopołdnja dźěćace dnjowe přebywanišćo „Chróšćan kołć“ kaž tež Serbsku zakładnu šulu „Jurij­ Chěžka“ w Chrósćicach. Konsulka, kotraž bě na přeprošenje Ludmile Buda­rjoweje, předsydki Serbskeho šulskeho towarstwa – wone je nošer dnjoweho přebywanišća – do Łužicy přijěła, zwura­zni: „Štož dźěći w swojich prěnich lětach nazhonjeja, čas žiwjenja w sebi chowaja. Tuž je skutkowanje kubłanišćow na dobro serbskeje rěče a kultury jara spomóžne.“ Pěsto­warske dźěći přednjesechu jej a dalšim hosćom po witanju tři serbske spěwy a zestupachu so k zhromadnemu wobrazej, kotryž chcedźa do rozprawy na internetnej stronje konsulata zapřijeć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND