Wočakowanja wobswědčene poručenje

wutora, 15. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ewaluacija ma k nowym ramikowym wuměnjenjam wjesć

Choćebuz (SN/MiR). Ewaluacija wučby delnjoserbšćiny na zakładnych šulach w Braniborskej dale diskusije wuwabja. Tak piše nawoda Choćebuskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ dr. Viktor Zakar na naprašowanje Serbskich Nowin: „Wuslědki ewaluacije delnjoserbskeje wučby na zakładnych šulach mje nje­pře­kwapjeja. Wone maja swoje zakłady w zanjechanju serbšćiny ze stron němskich šulskich institucijow, ale tež w donětka zdźeržliwej rěčnej politice serbskich institucijow.“ Zastupowacy jednaćel Do­mowiny w Choćebuzu Marcus Końcaŕ nima­ wuslědki předležaceje ewaluacije za spektakularne, ale skerje za wobkru­ćenje dotalnych wobkedźbowanjow.

Rada za serbske naležnosće Brani­bor­skeje je sej po wozjewjenju dokumentow mjeztym krótke, ale jednozmyslne stejišćo tworiła. Jeje předsyda Torsten Mak zwuraznja, zo tež jeho „rezultaty ewa­luacije njepřekwapjeja. Nětko je jasne, zo su wu­měnjenja na šulach jara wšelakore a zo dyrbja so zasadnje polěpšić – to pak běše tež hižo do ewaluacije wěste.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND