Nowy hort přeswědča

štwórtk, 17. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjeselo nad nowym hortom je wočiwidne. Dźěći 1. do 4. lětnika Pančičansko-Kukowskeje Šule Ćišinskeho, kotrež tam pře bywaja, su sej rumnosće za wuknjenje a móžnosće wočerstwjenja spěšnje wotkryli. Na jednym boku chwala sej wulki měr při zhoto wjenju domjacych nadawkow, na tamnym pak runje tak mnohotnosć najwšelakorišeje zaběry.Feliks Haza Wjeselo nad nowym hortom je wočiwidne. Dźěći 1. do 4. lětnika Pančičansko-Kukowskeje Šule Ćišinskeho, kotrež tam pře bywaja, su sej rumnosće za wuknjenje a móžnosće wočerstwjenja spěšnje wotkryli. Na jednym boku chwala sej wulki měr při zhoto wjenju domjacych nadawkow, na tamnym pak runje tak mnohotnosć najwšelakorišeje zaběry.Feliks Haza

Měrna atmosfera po cyłym domje zmóžnja wuknjenje a kreatiwitu

Zastupju do předrumnosće noweho horta­ w Pančicach-Kukowje. Tam strowi mje hodowny štom, rjenje z hwězdami a swěčkami pyšeny. Hnydom za nim na sćěnje wisa drjewjany křiž. Napřećo pak je informaciska tafla. Tam namakam mjena a fota wšitkich w dźěćacym dnjowym přebywanišću skutkowacych kubłarkow. Hišće wisa tam tež informa­ciske łopjeno wo wšitkich zarjadowanjach, kotrež su dźěći loni derje na „swjedźeń Chrystusoweho naroda“ přihotowali. Namakam pokiw na dźeń wote­wrjenych duri 11. januara 2019, njecyły měsac po wotewrjenju noweho horta. Štož je so z marodneho betonoweho twarjenja stało, je widźenjahódne. Gmejna je tójšto pjenjez nałožiła a z pomocu spěchowanskich pjenjez rjane přebywanišćo za šulerjow a jich kubłarjow natwariła. Nošer horta je Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk.

Fachowa wuměna

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) a nawodnica horta Christin Henčelowa (wot lěwa) witaštaj zajimcow na njedawny dźeń wotewrjenych duri w horće.
dalši wobraz (2) W čitanskim róžku maja dźěći serbske a němske knihi na wuběr.
dalši wobraz (3) Popołdnjo słuša předewšěm zaběrje. A tak dźěći rady pasla a moluja.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND