Zarjad swój poskitk rozšěrił poručenje

wutora, 22. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Priwatnym zajimcam njemóža kurs serbšćiny podawać

Budyšin (SN/MiR). Wučerjo, kotřiž njejsu dołho składnosć měli swoje serbskorěčne kmanosće polěpšić a to nětko chcedźa, maja za to tuchwilu dobru składnosć. Regionalna wotnožka Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje w Budyšinje (LaSuB) mjeztym druhi kurs serbšćiny zarjaduje. Wot lońšeho septembra hižo Dušan Šołta tydźensce štwórtk popołdnju dwě skupinje wuwučuje. Kurs traje hač do kónca šulskeho lěta­ 2018/2019. Jeho zaměr je, zajimcam sposrědkować zakładne zna­jomosće serb­skeje rěče resp. je pohłubšić. Ličba wuknjacych móhła hišće wjetša być, LaSuB­ nadźija so tuž perspektiwisce na dalšich zajimcow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND