Wjesele ptači kwas swjećili

póndźela, 28. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Braška Konstantin Untch je w Budyšinje njewjestu Terezu Maćijec a nawoženju Carlyja Baierla na žurli Serbskeho ludoweho ansambla  do rejki prosył. SN/Maćij Bulank (2), Feliks Haza Braška Konstantin Untch je w Budyšinje njewjestu Terezu Maćijec a nawoženju Carlyja Baierla na žurli Serbskeho ludoweho ansambla do rejki prosył. SN/Maćij Bulank (2), Feliks Haza

Předšulske a hortowe dźěći politikarjow a přiwuznych překwapili

Radwor/Chrósćicy (SN/BŠe/MiR). Ptačokwasny program w Drježdźanskej statnej kencliji pokazać bě lětsa česć chowancow Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“. Hižo někotre tydźenje běchu so předšulske dźěći na wjeršk přihotowali a su jón minjeny pjatk ministerskemu prezidentej Michaelej Kretschmerej (CDU) pokazali. Hižo wot ranja w šesćich započachu kubłarki holčki za wosebity dźeń serbsku narodnu drastu zwoblěkać. Prjedy hač podachu so dźěći z busom do stolicy Sakskeje, pokazachu wone swój program wuměnkarjam, dźědam, wowkam kaž tež staršim. Zdobom bě lětuši program posledni pod nawodnistwom Moniki Bukoweje. Po 44 lětach skutkowanja, něhdźe 40 lět z toho jako nawodnica dźěćaceho domu, poda so wona kónc februara na wuměnk. Naslědnistwo přewozmje potom Andrea Henichowa.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Radworska ptačokwasna hosćina je sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera w Drježdźanach překwapiła. Foto: Sakska statna kenclija
dalši wobraz (2) W Malešecach bě Jasmin Beckerec pyšna njewjesta, nawoženja bě Fritz Koban.
dalši wobraz (3) Njewjesta Paula Čornakec a nawoženja Clemens Wjela w Chrósćicach
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND