Powołanski centrum z pjeć šulskimi družinami

štwórtk, 14. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju wotewrjenych duri we Wojerowskim BSZ je Marvin Mende (nalěwo) młodym wopytowarjam wukubłanske móžnosće rozłožował.  Foto: Andreas Kirschke Na dnju wotewrjenych duri we Wojerowskim BSZ je Marvin Mende (nalěwo) młodym wopytowarjam wukubłanske móžnosće rozłožował. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Wuski zwisk z praksu a zhromadne dźěło z mnohimi zawodami a zarjadnišćemi wokoliny stej we Wojerowskim powołanskošulskim centrumje „Konrad Zuse“ (BSZ) wosebje wažnej. To wuzběhny nawodnica Kathleen Stephan­ na njedawnym dnju wotewrjenych duri.

Hinak hač w druhich tajkich kubłanišćach zjednoća Wojerowski BSZ hnydom pjeć šulskich družin. Su to powołanska šula z dualnym wukubłanjom, powołanska fachowa šula z ćežišćomaj socialnistwo/hladanje starych a chorych, fachowa wyša šula z abituru z ćežišćemi hospodarstwo a zarjadnistwo kaž tež strowota a socialne, powołanski gymnazij za hospodarstwo, strowotu a socialnistwo a skónčnje fachowa šula za socialne z ćežišćom statnje připóznateho kubłarja. W šuli je so 24 wukubłanskich zawodow a kooperaciskich partnerow předstajiło. Jich paleta sahaše wot dźěłoweje agentury přez meblowy zawod MAJA hač k Běłowodźanskej rězniskej firmje Willms.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND