Zamołwitosć sami přewzać poručenje

póndźela, 03. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Z projektom SMiLE wědomostnicy staw serbšćiny analyzowałoj

Budyšin (SN/MiR). Pospyty rewitaliza­ci­je, to rěka wozrodźenja serbšćiny, bě tema połdra lěta trajaceho projekta SMiLE, kotryž bu zańdźeny pjatk w Budyšinje z konferencu zakónčeny. Přeprosyłoj bě­štej na nju wědomostnicy dr. Cordula Ratajc­zakowa (Serbski institut) a prof. dr. Nicole Dołowy-Rybińska (Institut za slawistiku Pólskeje akademije wědomosćow). Zarjadowanje přeswědči z wysokim wědomostnym niwowom. Nimale sto zajimcow bě na žurlu Serbskeho domu přišło w nadźiji, nazhonić dopóznaća ze slědźenja, wosebje pak konkluzije za perspektiwu serbšćiny z wida dr. Ratajczakoweje a dr. Dołowy-Rybińskeje. Podpěrałoj stej jeju sobudźěłaćerjej Ale­na­ Pawlikec a Gregor Kliem. Wědomostnicy přilubištej analyzować staw nałožowanja hornjo- a delnjoserbšćiny a skedźbnić na wužadanja při wožiwjenju wobeju rěčow do přichoda. W srjedźišću jeju přinoška steješe zamołwitosć, kotruž mamy, chcemy-li tu jednu abo tamnu serbšćinu zachować, sami přewzać. „Hłowny nadawk je“, tak rozłoži dr.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND