Nowy informaciski portal poručenje

wutora, 18. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zhromadny projekt wědomostneju institucijow zakónčeny

Budyšin (SN/MiR). Wotnětka ma kóždy zajimc přistup na nowy internetny popularnowědomostny infoportal SORA­BICON. Minjeny pjatk je nawoda Serb­skeho instituta dr. Hauke Bartels z tłó­čenjom wirtualneho knefla online-wu­žiwanje pod adresu www.sorabicon.de zmóžnił. Portal předstaja nowu, wobstajnje rosćacu platformu publikacijow Serbskeho instituta. Na njej je wědomostnje fundowana wěda wo rěči, kulturje a stawiznach Serbow šěrokej zjawnosći přistupna. Europski socialny fonds je třilětny projekt wědy wo Serbach zmóžnił a spěchował. Do njeho zapřijata bě do­rostowa slědźerska skupina Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity a Budyskeho Serbskeho instituta. Na zakónčacej konferency pjatk w Budyskim Serbskim domje rjekny dr. Hauke Bartels: „Nowy portal słuži mjez druhim wotkrywanju a sposrědkowanju wědomostnych dopó­znaćow. Projekt bě wusahowacy za zhromadne dźěło wobeju wědomostneju institucijow.“ Prof. dr. Christian Prunitsch, nawoda Instituta za slawistiku na TU zwurazni: „Wuslědk je wurjadny.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND