Dozady a doprědka hladać

štwórtk, 27. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dźesać lět přewjeduja we Wojerecach projekt produktiwneho wuknjenja

Wojerecy (SiR/SN). Projekt produktiwne wuknjenje (PL) swjeći swój dźesaćlětny jubilej na Wojerowskej Wyšej šuli „Na kromje města“. Bórzomny přećah do noweho šulskeho centruma za horni schodźenk so bliži. Pedagogojo a šulerjo so wjesela. Projekt je w měsće a bliskej wokolinje dotal jónkrótny. Po cyłej Sakskej je jenož wosom šulow, kotrež młodostnym tajku wosebitu formu wuknjenja zmóžnjeja. Wot lěta 2008 wuknu tuž šulerjo z Wojerec, z Běłeje Wody, Budyšina, Niskeje, Radeberga a Kinsporka w nowym pódlanskim twarjenju wyšeje šule, zo bychu kwalifikowane abo jednore zakónčenje hłowneje šule docpěli. Mjeztym je jich 190 šulerjow a šulerkow a próstwy za PL lěto wob lěto přiběraja, přesahujo husto maksimalnu ličbu 20 šulerjow na rjadownju. 70 do 80 procentow šulerjow wotzamknjenje docpěje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND