Po ewaluaciji dale dźěłać poručenje

wutora, 16. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Stejišćo a přeća staja wjacorych partnerow před nowe nadawki

Budyšin (SN/MiR). Domowina a Rada za serb­ske naležnosće Braniborskeje stej posrědkowałoj braniborskej ministerce za kubłanje, młodźinu a sport (MBJS) Briće Ernst (SPD) stejišćo k eksternej ewaluaciji delnjoserbskich poskitkow w primarnym šulskim schodźenku, to rěka na zakładnych šulach, w Delnjej Łužicy. Kaž bu kónc zańdźeneho tydźenja znate, je so tole hižo 17. junija stało. Posrědkowarce wobkrućitej wot wědomostnikow poda­tu potrjebu jednanja a prosytej ministerku, w swojim ministerstwje konkretne kroki k zwoprawdźenju zawjesć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND