Serbskorěčnu zhromadnosć tworić

štwórtk, 18. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Rěčne lěhwo je kóždolětnje kruty wobstatk dźěławosće Serbskeho šulskeho towarstwa. „Lětsa mějachmy tak wjele přizjewjenjow, zo dyrbjachmy někotrym zajimcam samo wotprajić. Hižo w februaru su byli wšitke městna wuknihowane“, zdźěli na naprašowanje SN koordinatorka SŠT Marlis Młynkowa. Towarstwo trjeba za rěčne lěhwo lědma wabić. Přiwšěm wupójsnu w serbskich šulach stajnje plakat wo zarjadowanju. Wšako je hłowny zaměr přebytka, wutworić dźěćom serbskorěčny rum a jim tak dožiwjenjapołne prózdninske dny w serbskej atmosferje poskićić.

„Zaměr poskitka je, wobdźělnikam dać składnosć, přez cyły čas přebytka serbsce rěčeć a na te wašnje rěčne kmanosće rozšěrić, zdobom pak tež serbsku zhromadnosć tworić“, praji Marlies Młynkowa. Hižo ze zahajenjom noweho šulskeho lěta dochadźeja přizjewjenja staršich, zdźěla šulerjo sami zazwonja. Tež na internetnej stronje SŠT je přizjewjenje móžne. Załožba za serbski lud projekt jako inowatiwne rěčne lěhwo spěchuje, a to z 90 procentami. Tak maja starši zapłaćić za cyły přebytk 170 eurow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND