Z „Łužičanku“ na jewišćo

srjeda, 24. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez mjeńšimi rejwarkami skupiny „Łužičanka“ su reje ze žiwym ale tež něžnym wobsahom woblubowane kaž tule „Sněženka“. Trenarjej  přejetaj sej nowu serbsku hudźbu za dźěći. Wosebje wulke wjeselo je, hdyž móža rejwarki a rejwarjo cyłe jewišćo za pohibowanje wužiwać. To zwučuja woni mjez druhim kóždy tydźeń w Chrósćicach w rumnosćach šule.  Foto: Feliks Haza Mjez mjeńšimi rejwarkami skupiny „Łužičanka“ su reje ze žiwym ale tež něžnym wobsahom woblubowane kaž tule „Sněženka“. Trenarjej přejetaj sej nowu serbsku hudźbu za dźěći. Wosebje wulke wjeselo je, hdyž móža rejwarki a rejwarjo cyłe jewišćo za pohibowanje wužiwać. To zwučuja woni mjez druhim kóždy tydźeń w Chrósćicach w rumnosćach šule. Foto: Feliks Haza

Aleksandra Wagner a Jan Kozelnický wěstaj, kak mataj motiwować

Kaž łopješka w cunim wětřiku hibaja so holcy a hólcy, hdyž jim to Alexandra Wagner rjeknje. Tak kaž wichor po honach howri, běhaja woni po rumnosći, ručež jim to Jan Kozelnický přiwoła. Šulerjo Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“, Wósličanskeje zakładneje šule a zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy kaž tež pěstowarnje „Chróšćan kołć“ lubuja to, štož z trenarjomaj nazwučuja, wědźo, zo sej profijej tójšto wot nich žadataj. Tola wukubłanaj rejwarjej a rejwanskej pedagogaj zmóžnjataj dźěćom po šuli, srjedu abo pjatk popołdnju, so hibać, kaž jim to nohi kazaja. Rejwanska skupina „Łužičanka“, kotraž je dźěl dorostoweho studija Serbskeho ludoweho ansambla, wotewrja dźěćom wulki swět.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND