Nowačcy swjatočnje přijimani poručenje

póndźela, 19. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
26 nowačkow su sobotu w sportowej hali Pančičansko-Kukowskeje Šule Ćišinskeho swjatočnje přijimali. Wot dźensnišeho wuknu  woni w dwěmaj rjadownjomaj, w jednej su to maćernorěčne serbske dźěći a w tamnej šulerjo rěčneje skupiny 2 a 3.  Foto: SN/Hanka Šěnec 26 nowačkow su sobotu w sportowej hali Pančičansko-Kukowskeje Šule Ćišinskeho swjatočnje přijimali. Wot dźensnišeho wuknu woni w dwěmaj rjadownjomaj, w jednej su to maćernorěčne serbske dźěći a w tamnej šulerjo rěčneje skupiny 2 a 3. Foto: SN/Hanka Šěnec

Na Serbskim gymnaziju jich prěni raz na prěnim šulskim dnju witali

Budyšin/Chrósćicy/Pančicy-Kukow/Ral­bicy/Radwor/Worklecy (aha/SN/CoR). Po žohnowanju šulskich nowačkow we Worklečanskej wjesnej kapałce witaše jich nawodnica Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Sabina Hej­dušcyna sobo­tu w swjedźensce wupyšenej sportowej hali. Wona zwurazni nowačkam jadri­we słowa, kotrež w nich wjeselo na šulu a lóšt na wuknjenje bytostnje přisporjachu. W nowym 1. lětniku je 14 hólcow a wosom holcow, z kotrymiž njejsu jenož jich starši, ale tež wowki a dźědojo a dalši přiwuzni přišli, a tak bě žurla połnje­ wobsadźena. Rjadowniska wučerka je Borbora Bukowa. ABCnicy sćěho­wachu rjany kulturny program, kotryž wuhotowachu šulerjo 2. lětnika pod nawodom Adelheid Šofcyneje a Gabriele Róbloweje. Anja Nowakowa je z dźěćimi reju nazwučowała, do kotrejež su tež nowačkow zapřijeli. Jako so jich prašachu, hač su z małej cokorowej titu na jich městnje spřihotowani, wšitcy ze sylnym hłosom za palčikami wołachu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND