Přeća dźěći wobkedźbować

srjeda, 09. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na lětušej fachowej konferency Serbskeho šulskeho towarstwa rozmyslowachu kubłarki a kubłarjo wo tym, na kotre wašnje woni dźěći do wšědnych rozsudow sobu zapřijimaja. W „Chróšćan kołću“ su sej z podźělnje wotewrjenym principom kubłanja za to dobry zakład wutworili, štož je z diskusije we wobłuku dźěłarnički wuchadźało. Foto: SN/Maćij Bulank Na lětušej fachowej konferency Serbskeho šulskeho towarstwa rozmyslowachu kubłarki a kubłarjo wo tym, na kotre wašnje woni dźěći do wšědnych rozsudow sobu zapřijimaja. W „Chróšćan kołću“ su sej z podźělnje wotewrjenym principom kubłanja za to dobry zakład wutworili, štož je z diskusije we wobłuku dźěłarnički wuchadźało. Foto: SN/Maćij Bulank

Najmjeńšich sobu zapřijeć je do zakonjow UNO zakótwjene prawo

Što matej swójbny dowol a participacija, to rěka wobdźělenje, ze sobu činić? Prašenje to, kotrež su sej čłonojo a přistajeni Serbskeho šulskeho towarstwa w běhu lětušeje fachoweje konferency kónc septembra wuwědomili. Dokal sej swójbni na dowol dojědu, wo tym woni na wše­lake wašnje rozsudźeja. Runje tak je to ze začućom po dowolu, hač bě poradźeny.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND