Serbšćinu njeposkićeja

štwórtk, 24. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zajim za nawuknjenje rěčow wostawa dale wulki

Wojerecy (SN/mwe/MiR). Nazymska sezona na ludowych uniwersitach Budyskeho wokrjesa je wuspěšnje zaběžała. To zdźěli Christin Steinborn, zamołwita za marketing a zjawnostne dźěło ludoweje uniwersity Wojerecy kaž tež tamnišeje hudźbneje šule pola předewzaća města Wojerec Zookultur. Program za nazymski semester 2019 hižo wot lěća předleži. Za někotre poskitki móža so zajimcy dale přizjewić, tež internetnje. Wšako njejsu tam wozjewjene kursy hišće wšitke za­hajene abo maja hišće swobodne městna. „Ćežišća našich kursow su wšelakore a mamy zajimy na mnohich polach.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND