Za Ralbičansku wyšu šulu je dale wulki zajim

srjeda, 15. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wučer Jan Rjeda (2. wotlěwa) je wčera šulerjam kaž tež staršim wobšěrne móž nosće digitalneje tafle na Ralbičanskej Serbskej wyšej šuli rozłožił.  Foto: Jan Kral Wučer Jan Rjeda (2. wotlěwa) je wčera šulerjam kaž tež staršim wobšěrne móž nosće digitalneje tafle na Ralbičanskej Serbskej wyšej šuli rozłožił. Foto: Jan Kral

Ralbicy (JK/SN). Po znatym wašnju a po dobrych nazhonjenjach zašłych lět su tež wčera zaso na Serbskej wyšej šuli Ralbicy dźeń wotewrjenych duri přewjedli. Wo­sebje chcyše tamniši kolegij wokoło nawodnicy Milenki Koberoweje přichodnym šulerjam 5. lětnika a jich staršim šulu­ z jeje wobšěrnymi wuknjenskimi a kubłanskimi móžnosćemi předstajić.

Hižo dopoł­dnja měješe něhdźe 50 šulerjow tuchwilneho 4. lětnika z wokolnych zakładnych šulow składnosć, wučerjow a rjadownje zeznać kaž tež wotběh wučby na móžnym přichodnym kubłanišću dožiwić. Wot 17 hodź. přichadźachu přewažnje starši, zo bychu so wo wobstejnosćach móžneho dalšeho kubłanišća swojich dźěći informowali. K tomu da jim Milenka Koberowa z pomocu šulerkow 10. lětnika přehlad wo kubłanskim wotběhu, předewšěm pod aspektom wuknjenja serbšćiny. Kaž wona wuzběh­ny, je zajim za Ralbičansku šulu dosć dobry a wjele staršich ma wotpohlad, swoje dźěćo tam do 5. lětnika pósłać. Jeli pak ličba přizjewjenjow móžnosće šule překroči, budu dyrbjeć zajimcow wotpokazać abo losować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr