Mali wuměłcy tworja za wulki projekt

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ida Harrecker z Drježdźan a Konrad Hacker z Bukojny (Buchwalde) wobdźěletaj so na kreatiwnym tydźenju w Stóži. Foto: SN/Hanka Šěnec Ida Harrecker z Drježdźan a Konrad Hacker z Bukojny (Buchwalde) wobdźěletaj so na kreatiwnym tydźenju w Stóži. Foto: SN/Hanka Šěnec

Stróža (SN/MiR). W Stróži nastawa tuchwilu nowa kubłanska a přirodowa šćežka. Jeje wosebitosć budu wšela­ko­re interaktiwne elementy a wunoški z mnohich dźěłarničkow, kotrež so w bio­sferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, kaž w tymle tydźenju, wotměwaja. W Domje tysac hatow maja wosom­ młodych wuměłcow mjez šěsć a dwanaće lětami z wokolnych wsow, z Drježdźan a Zhorjelca dobre wuměnjenja. Ida Harrecker z Drježdźan zhotowja skicu k swojemu powědančku z titlom „To, štož kóždy njewidźi“. Konrad Hacker z Bukojny (Buch­walde) pak dźěła na wuměłskej twórbje za swoje powědančko „Karp Blub“. Skicy so na linolej přenjesu a tak nastawa linolorězba.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND