Mali wuměłcy tworja za wulki projekt

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ida Harrecker z Drježdźan a Konrad Hacker z Bukojny (Buchwalde) wobdźěletaj so na kreatiwnym tydźenju w Stóži.  Foto: SN/Hanka Šěnec Ida Harrecker z Drježdźan a Konrad Hacker z Bukojny (Buchwalde) wobdźěletaj so na kreatiwnym tydźenju w Stóži. Foto: SN/Hanka Šěnec

Stróža (SN/MiR). W Stróži nastawa tuchwilu nowa kubłanska a přirodowa šćežka. Jeje wosebitosć budu wšela­ko­re interaktiwne elementy a wunoški z mnohich dźěłarničkow, kotrež so w bio­sferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, kaž w tymle tydźenju, wotměwaja. W Domje tysac hatow maja wosom­ młodych wuměłcow mjez šěsć a dwanaće lětami z wokolnych wsow, z Drježdźan a Zhorjelca dobre wuměnjenja. Ida Harrecker z Drježdźan zhotowja skicu k swojemu powědančku z titlom „To, štož kóždy njewidźi“. Konrad Hacker z Bukojny (Buch­walde) pak dźěła na wuměłskej twórbje za swoje powědančko „Karp Blub“. Skicy so na linolej přenjesu a tak nastawa linolorězba.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND