Inwestuja do digitalizacije šulow

štwórtk, 20. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Digitalny wutwar sakskich šulow budźe wosebje přichodne šulske lěto přiběrać. Tuchwilu předleži sakskemu kultusowemu ministerstwu wjace hač 30 próstwow šulskich nošerjow we wobjimje wjace hač 20 milionow eurow.

Wojerecy (SN/MiR). Město Wojerecy je ja­ko šulski nošer 1,5 milionow eurow ze spěchowanskich srědkow Zwjazka za di­gitalne wuhotowanje šulow nje­daw­no dóstało. Přepodał bě je statny sekretar sakskeho kultusoweho ministerstwa Herbert Wolff. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) přija šek, kotryž bu na dobro wosom Wojerowskich šulow wupisany.

W cyłku je dotal něhdźe połsta sakskich šulskich kubłanišćow wo spěchowanske srědki prosyło. Sakska ma hač do lěta 2024 za naprawu 250 milionow eurow předwidźanych. Z tych pjenjez přińdźe 225 milionow eurow wot Zwjazka, 25 milionow eurow po połojcy wot Sakskeje a nošerjow šulow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND