Inwestuja do digitalizacije šulow

štwórtk, 20. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Digitalny wutwar sakskich šulow budźe wosebje přichodne šulske lěto přiběrać. Tuchwilu předleži sakskemu kultusowemu ministerstwu wjace hač 30 próstwow šulskich nošerjow we wobjimje wjace hač 20 milionow eurow.

Wojerecy (SN/MiR). Město Wojerecy je ja­ko šulski nošer 1,5 milionow eurow ze spěchowanskich srědkow Zwjazka za di­gitalne wuhotowanje šulow nje­daw­no dóstało. Přepodał bě je statny sekretar sakskeho kultusoweho ministerstwa Herbert Wolff. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) přija šek, kotryž bu na dobro wosom Wojerowskich šulow wupisany.

W cyłku je dotal něhdźe połsta sakskich šulskich kubłanišćow wo spěchowanske srědki prosyło. Sakska ma hač do lěta 2024 za naprawu 250 milionow eurow předwidźanych. Z tych pjenjez přińdźe 225 milionow eurow wot Zwjazka, 25 milionow eurow po połojcy wot Sakskeje a nošerjow šulow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND