Woprawdźity wjeršk w zymje

póndźela, 02. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na wšě 250 zajimcow bě wčera na 10. swójbnu schadźowanku do Chróšćanskeje „Jednoty“ přichwatało. Hižo spočatny program z Pětrom Cyžom je hižo wulki dźěl wopytowarjow dožiwił.  Foto: Feliks Haza Na wšě 250 zajimcow bě wčera na 10. swójbnu schadźowanku do Chróšćanskeje „Jednoty“ přichwatało. Hižo spočatny program z Pětrom Cyžom je hižo wulki dźěl wopytowarjow dožiwił. Foto: Feliks Haza

Lětuša jubilejna swójbna schadźowanka swójbam jara přiwabliwa

Chrósćicy (MaU/SN). Jubileje swjećić je w Serbach dobra tradicija. Tak běše to tež wčera w Chróšćanskej „Jednoće“. Tam běštej Kamjenska župa „Michał Hórnik“ a Rěčny centrum WITAJ Budyšin na swoju mjeztym dźesatu swójbnu schadźowanku přeprosyłoj.

Nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa a regionalna rěčnica za teritorij župy Katharina Jurkowa witaštej wulku syłu swójbow, kotrež běchu přichwatali. A wonej prezentowaštej słódnu překwapjenku – jubilejnu tortu, kotruž přewostaji Zahrodnikec pjekarnja zarjadowarjam jako dar. „Začuwamy, zo je schadźowanka wažne zarjadowanje serbskim a runje tak němskim swójbam“, rjekny Katharina Jurkowa. Zwěsćamy wšak tež, zo su mjezwoča hinaše hač te, kotrež smy před dźesać lětami widźeli. Bohaty wopyt nam pokazuje, zo je zarjadowanje kruće do swójbnych protykow zapisane.“ Zdobom wona wuzběhny, zo je lětsa wjace zajimcow z Delan do Chrósćic přišło. Mnozy wobhladachu sej k zahajenju poskitk Serbskeho ludoweho ansambla „Maks a Moric“ z Pětrom Cyžom.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND