Woprawdźity wjeršk w zymje

póndźela, 02. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na wšě 250 zajimcow bě wčera na 10. swójbnu schadźowanku do Chróšćanskeje „Jednoty“ přichwatało. Hižo spočatny program z Pětrom Cyžom je hižo wulki dźěl wopytowarjow dožiwił. Foto: Feliks Haza Na wšě 250 zajimcow bě wčera na 10. swójbnu schadźowanku do Chróšćanskeje „Jednoty“ přichwatało. Hižo spočatny program z Pětrom Cyžom je hižo wulki dźěl wopytowarjow dožiwił. Foto: Feliks Haza

Lětuša jubilejna swójbna schadźowanka swójbam jara přiwabliwa

Chrósćicy (MaU/SN). Jubileje swjećić je w Serbach dobra tradicija. Tak běše to tež wčera w Chróšćanskej „Jednoće“. Tam běštej Kamjenska župa „Michał Hórnik“ a Rěčny centrum WITAJ Budyšin na swoju mjeztym dźesatu swójbnu schadźowanku přeprosyłoj.

Nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa a regionalna rěčnica za teritorij župy Katharina Jurkowa witaštej wulku syłu swójbow, kotrež běchu přichwatali. A wonej prezentowaštej słódnu překwapjenku – jubilejnu tortu, kotruž přewostaji Zahrodnikec pjekarnja zarjadowarjam jako dar. „Začuwamy, zo je schadźowanka wažne zarjadowanje serbskim a runje tak němskim swójbam“, rjekny Katharina Jurkowa. Zwěsćamy wšak tež, zo su mjezwoča hinaše hač te, kotrež smy před dźesać lětami widźeli. Bohaty wopyt nam pokazuje, zo je zarjadowanje kruće do swójbnych protykow zapisane.“ Zdobom wona wuzběhny, zo je lětsa wjace zajimcow z Delan do Chrósćic přišło. Mnozy wobhladachu sej k zahajenju poskitk Serbskeho ludoweho ansambla „Maks a Moric“ z Pětrom Cyžom.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND