Z nowym partnerom za šulu

wutora, 03. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (SN/MiR). Nimale 40 zajimcow bě zańdźeny pjatk składnosć wu­žiło, so wo wotpohledźe Kamjenskeje inicia­­ti­wy „Kleinsteinschule“ za šulu w swobodnym nošerstwje informować. Tak chcyli jeje čłonojo k zahajenju šulskeho lěta 2021/2022 w Njebjelčicach zakładnu šulu wotewrěć. Započeć chcedźa z 1. a 2. lětnikom, wuwučować ma so w starobnje měšanych skupinach. Prěnje přizjewjenja hižo předleža. Nošer kubłanišća ma być hižo wobstejace towarstwo Swo­bodne šule Kamjenc. Susan Pohl z to­war­stwa rjekny: „W našim towarstwje, wopřijacym mjez druhim kubłarjow, mamy wjaco­rych zajimcow, kotřiž chcyli na tutej nowej šuli skutkować. Dźěłać chcemy dale ze socialnymi dźěłaćerjemi.“ Per­­sonal je trěbny, dokelž mataj w kóždej skupinje dwaj fachowcaj dźěłać. Tak je wja­ce chwile za indiwidualne spěcho­wanje šulerja po jeho zajimach. Zaměr towarstwa je wutworić reformopeda­gogisku, dwurěčnu, najprjedy zakładnu a pozdźišo tež wyšu šulu. Wažnosć kładu na cyłotne wuknjenje, na dźěło po wobdarjenosći a na demokratiske wobdźě­lenje při rjadowanju šulskeho dnja. Dźěći maja němčinu a serbšćinu wuknyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND